[1]
Chiari, M., Bortolotti, V., Marcucci, M. and Principi, G. 2007. NEW DATA ON THE AGE OF THE SIMONI MELANGE, NORTHERN MIRDITA OPHIOLITE NAPPE, ALBANIA. Ofioliti. 32, 1 (Mar. 2007), 53-56. DOI:https://doi.org/10.4454/ofioliti.v32i1.346.