Harlow, G. E., Sisson, V. B., Avé Lallemant, H. G., Sorensen, S. S., & Seitz, R. (2003). HIGH-PRESSURE, METASOMATIC ROCKS ALONG THE MOTAGUA FAULT ZONE, GUATEMALA. Ofioliti, 28(2), 115-120. https://doi.org/10.4454/ofioliti.v28i2.199