Chiari, M., Bortolotti, V., Marcucci, M., & Principi, G. (2007). NEW DATA ON THE AGE OF THE SIMONI MELANGE, NORTHERN MIRDITA OPHIOLITE NAPPE, ALBANIA. Ofioliti, 32(1), 53-56. https://doi.org/10.4454/ofioliti.v32i1.346