Bianchini, G., Di Giuseppe, D., Natali, C., & Beccaluva, L. (2013). OPHIOLITE INHERITANCE IN THE PO PLAIN SEDIMENTS: INSIGHTS ON HEAVY METALS DISTRIBUTION AND RISK ASSESSMENT. Ofioliti, 38(1), 1-14. https://doi.org/10.4454/ofioliti.v38i1.414