“Abstracts” (2007) Ofioliti, 32(1), pp. 59-68. doi: 10.4454/ofioliti.v32i1.347.