“Abstracts” (2007) Ofioliti, 32(1), pp. 71-84. doi: 10.4454/ofioliti.v32i1.348.